ประชาสัมพันธ์ปันข่าว

เข้าสู่ระบบ

 Untitled Document

ประชาสัมพันธ์ข่าว

วัน เดือน ปี เวลา
รายละเอียด
ผู้แจ้งข่าว
4 ก.ค. 2556 14:50 น.
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรใช้โปรแกรม Firefox หรือ Chrome หรือ Internet Explorer เวอร์ชั่น 10 ในการใช้งานระบบ
ผู้ดูแลระบบ
4 ก.ค. 2556 14:41 น.
เข้าระบบไม่ได้หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานสอบถามได้ที่อีเมล์ suriya.d@sbpac.go.th แจ้งชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน และสถานที่ทำงาน
ผู้ดูแลระบบ
First | Previous | Next | Last
Records 1 to 2 of 2
   ประชาสัมพันธ์ปันข่าว
   พัฒนาโดย: นายสุริยะ ดอเส็น อีเมล์ : suriya.d@sbpac.go.th
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้